Αρχική - Νταλίπης

Loading color scheme

Λίγα λόγια για την ιστοσελίδα

Στοιχεία για τη ζωή και τη δράση των μελών της οικογενείας Νταλίπη, και συγκεκριμένα για τον Δημήτρη Ηλία Νταλίπη, τον Αναστάσιο Δημητρίου Νταλίπη και τέλος για τον Γιάννη Αναστασίου Νταλίπη. Από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία, τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, τον Ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο, μέχρι και τις ημέρες μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον Αναστάσιο Δημητρίου Νταλίπη, με αδημοσίευτα κείμενα και φωτογραφίες. Με την ταξινόμηση του αρχείου του Αναστασίου Νταλίπη, ελπίζουμε πολύ σύντομα να προστεθούν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.