Πρώιμη πολιτική καριέρα - Νταλίπης

Loading color scheme

Το 1932 αποφάσισε να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική σκηνή. Το ίδιο έτος θέτει υποψηφιότητα με το Λαϊκό Κόμμα και καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής της περιφέρειας Καστοριάς - Φλώρινας κατά τις εκλογές του ΣεπτεμβρίουΜάλιστα θα πετύχει την επανεκλογή του στις εκλογές του 1933, του 1935 και του 1936.

Με την κατάργηση της βουλής από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου εργάστηκε στο Δήμο Αθηναίων σαν τοπογράφος μηχανικός, μέχρι της ανακλήσεως του, με μυστική πρόσκληση, στο στράτευμα το 1939, μετά την κατάληψη της Αλβανίας υπό των Ιταλών.

Μετά την μετά τρίμηνο απόλυση του από την μυστική επιστράτευση του 1939, επανήλθε στην εργασία του στο Δήμο Αθηναίων μέχρι την ημέρα της εκ νέου επιστρατεύσεως του την 26ην Αυγούστου 1940.

Στρατιωτική Καριέρα   Επάνοδος στο στράτευμα