Εξωεπαγγελματικές ασχολίες - Νταλίπης

Loading color scheme

1. Υπήρξα μέχρι και την ηλικία των 17 ετών ναυτοπρόσκοπος της 3ης Ομάδος Αθηνών Ναυτοπροσκόπων (3η Ο.Α.Ν).

2. Έχω ασχοληθεί με τη μελέτη της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής ιστορίας των γειτονικών μας Βαλκανικών χωρών, όπως επίσης και με την μελέτη των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων της Μακεδονίας.

3. Έχω αρθρογραφήσει εις τις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής-Αθηνών», «Δυτική Μακεδονία –Κοζάνης» και «Οδός Καστοριάς»

4. Υπήρξα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Καστοριανών Αθηνών «ο Άγιος Μηνάς»

5. Υπήρξα από της ιδρύσεως του μέλος του, εις Θεσσαλονίκην εδρεύοντος, συλλόγου φίλων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνος. Από το 1998 διετέλεσα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω συλλόγου, διατελέσας και πρόεδρος αυτού κατά την περίοδο 2003-2004. Επίσης έχω διατελέσει αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων των Μουσείων.

6. Διατηρούσα γραφείο στην Καστοριά επί της οδού Νταλίπη 1.

Ελεύθερος Επαγγελματίας   Άρθρα σε τύπο     Γράμματα σε τύπο