Εταιρεία πετρελαιοειδών SHELL - Νταλίπης

Loading color scheme

Τεχνικό / Διευθυντικό στέλεχος (πλήρους απασχολήσεως) στην εταιρεία πετρελαιοειδών SHELL, όπου διαδοχικά διετέλεσα :

α) Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή ανακατασκευής των πρατηρίων ανεφοδιασμού, καυσίμων καθώς και τη συντήρηση όλου του Ελλαδικού δικτύου της εταιρείας  (900 πρατηρίων).

β) Εμπορικός Διευθυντής των τομέων Βιομηχανίας-Θερμάνσεως-Υγραερίων.

γ) Διευθυντής διαφημίσεως και προβολής προϊόντων.

δ) Με έδρα τον Πειραιά, Διευθυντής της αυτόνομης μονάδος πωλήσεων και εφοδιασμού ακτοπλοϊκών και ποντοπόρων πλοίων καθώς και αεροσκαφών. (Marine and Aviation Sales), τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς (Offshore).

Υπήρξα ο σχεδιαστής και διοργανωτής της εκθέσεως για τα πενήντα χρόνια της SHELL στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή, μετά την Αθήνα, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Χ.Α.Ν) και κατόπιν τα εκθέματα της δωρήθηκαν στην ΔΕΠ. Η υπερδωδεκαετής ως άνω εργασία μου στην SHELL συχνά συνδέθηκε με την εκ μέρους μου δημιουργική συμμετοχή σε πολλά εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σεμιναριακής μορφής όπως:

1) Προκατασκευασμένα πρατήρια (Γένοβα).
2) Σχεδιασμός πρατηρίων υγρών καυσίμων(Αμβούργο, Παρίσι, Χάγη).
3) Μελέτη προβλημάτων διανομής καυσίμων θερμάνσεως και γεωργικών χρήσεων (Κοπεγχάγη).
4) Μελέτη διαφημίσεως και προβολής προϊόντων (Χάγη και Λονδίνο).
5) Επεξεργασία οικονομικών θεμάτων / προϋπολογισμών (Finance and Quantitative Methods (Λονδίνο).
6) Χρονικός προγραμματισμός κατασκευών (Αθήνα-ΕΛΚΕΠΑ).

Στρατιωτική Θητεία   Ελεύθερος Επαγγελματίας